کتاب باز - فصل دوم

کتاب باز - فصل دوم

تعداد قسمت های پخش شده: ‌ 4

تهیه کننده: محمدرضا رضائیان

زمان پخش: روزهای زوج ساعت ۲۰

توضیحات:

این برنامه که با تهیه کنندگی محمدرضا رضائیان و با اجرای سروش صحت تولید می شود، روزهای زوج از ساعت ۲۰ به موضوعات گوناگونی در حوزه ی کتاب خواهد پرداخت و با تمرکز به وجوه سرگرم کننده کتاب، حال خوب کتابخوانی را با بینندگان به اشتراک خواهد گذاشت.

96-06-11

96-06-13

96-06-15

96-06-18

96-06-22