تعداد قسمت های پخش شده: ‌ 11

تهیه کننده: هادی دمیرچی

کارگردان: باربد بابایی

توضیحات:

 این برنامه در قالب یک جنگ شاد تلویزیونی تولید شده و گفتگو با میهمان، نمایش و مسابقه از بخش های آن است 

96-05-12

96-05-19

96-05-20